Jūs esat šeit:  Sākums - Dokumentu paraugi - Izziņa par darbinieka amatu un darba algu

Izziņa par darbinieka amatu un darba algu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nosaukums"

reģistrācijas numurs. 47773339999

 juridiskā adrese: Pirmā iela 1, Rīga

 Rīgā,

27.10.2011

 Nr.10/11 – V1

 Iesniegšanai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē

 izziņa

 par Vārda Uzvārda amatu un darba algu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Nosaukums” informē, ka starp Vārdu Uzvārdu (personas kods: 111111-22222) un SIA ‘’Nosaukums’’ ir nodibinātas darba attiecības.

Vārda Uzvārda amats ir tirdzniecības pārstāvis.

Vārda Uzvārda vidējā darba alga pirms nodokļu nomaksas laika posmā no 01.01.2011. līdz 01.01.2011. ir LVL 1111 (viens tūkstotis viens simts viens lats, 00 santīmi).

 Ar cieņu

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Nosaukums"

 Valdes priekšsēdētājs:

 Vārds Uzvārds